Rośnie liczba transakcji inwestycyjnych na rynkach regionalnych. Popyt na budynki biurowe w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi czy Trójmieście jest coraz większy, a udział rynków regionalnych w całkowitej wartości inwestycyjnej w trzech pierwszych kwartałach 2015 osiągnął niespotykaną dotąd wartość – 60%.

Jak wynika z danych Polish Properties, wartość wszystkich sprzedanych budynków biurowych tym okresie była bliska € 700 mln, z czego zdecydowana większość dotyczyła budynków zlokalizowanych poza Warszawą.

Po raz pierwszy w historii rynku nieruchomości w Polsce dominacja rynków regionalnych była tak znaczna. Dla porównania, w ostatnich 5 latach udział rynków regionalnych kształtował się w przedziale 7% – 29% całkowitego wolumenu.

Źródło: Polish Properties, 3 kw. 2015

Spośród trzech największych transakcji w nieruchomości biurowe zakończonych do końca września 2015 tylko jedna dotyczyła obiektu zlokalizowanego w Warszawie – była to sprzedaż przez Heitman 50% udziałów w Empark Mokotów Business Park za szacunkową kwotę € 90 mln. Nabywcą był Immofinanz Group, który stał się tym samym jedynym właścicielem kompleksu składającego się z 9 budynków klasy A i B o łącznej powierzchni 117 000 m².

Wzrost znaczenia rynków regionalnych związany jest z dojrzewaniem tego rynku. Wysokiej klasy budynki, duży popyt, ograniczone pustostany i stabilne czynsze powodują, że jest to atrakcyjny cel dla inwestorów, którzy kupują biurowce za coraz niższe stopy zwrotu. Na rynku warszawskim najlepsze stopy zwrotu spadły bowiem do poziomu 6%, natomiast na rynkach regionalnych do 7%.

o Polish Properties i naszym nowym uprawnionym rzeczoznawcy majątkowym

Polish Properties monitoruje rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. W ostatnich 10 latach wyceniliśmy prawie 2 000 nieruchomości o łącznej wartości € 25 mld włączając w to 500 obiektów biurowych, 200 magazynowych, 430 supermarketów i centrów handlowych, 80 hoteli i nieruchomości rekreacyjnych, 350 mieszkaniowych (całe projekty mieszkaniowe oraz grunty inwestycyjne o tym przeznaczeniu) oraz 500 gruntów inwestycyjnych. Wykonaliśmy także wiele wycen nieruchomości specjalistycznych, jak pola golfowe, szpitale, farmy wiatrowe czy serwerownie.

Nasz zespół rzeczoznawców składa się z 5 uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, z których 3 jest członkami renomowanego Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), a także 3 rzeczoznawców posiadających prestiżowy tytuł Recognised European Valuer (REV). Większość naszych rzeczoznawców uzyskała także certyfikaty umożliwiające wpisanie ich na listę rzeczoznawców mogących obsługiwać sektor bankowy, którą prowadzi Związek Banków Polskich.

Polish Properties z przyjemnością informuje, że Magdalena Gocłowska uzyskała ostatnio uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego poszerzając tym samym liczbę w pełni wykwalifikowanych i uprawnionych rzeczoznawców firmy. Magdalena posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, do w Polish Properties dołączyła w roku 2008.