Pomimo pandemii rynek supermarketów w Polsce dalej się rozwija, odwrotnie niż hipermarkety czy centra handlowe, które najmocniej odczuły kryzys.

Na potrzeby tego krótkiego raportu:

  • Supermarkety to sklepy samoobsługowe o powierzchni sprzedaży od 400 m2 do 2499 m2, oferujące szeroki asortyment żywności, artykułów spożywczych oraz często kupowanych produktów niespożywczych.
  • Hipermarkety to sklepy samoobsługowe o powierzchni sprzedaży ponad 2 499 m2 (z odpowiednią liczbą miejsc parkingowych) oferujące szeroki asortyment żywności, artykułów spożywczych i często kupowanych produktów niespożywczych.

Rynek supermarketów w Polsce rośnie od kilku lat i w czasie pandemii pozostał na ścieżce wzrostowej. W 2020 roku ich liczba wzrosła o 3% i wynosi obecnie ponad 8 000. W tym roku spodziewamy się jeszcze większego wzrostu, ponieważ większość znanych sieci prowadzi intensywną ekspansję.

Jednocześnie spada liczba hipermarketów, a z drugiej strony również nieefektywnych i niekonkurencyjnych małych sklepów o powierzchni poniżej 400 m2.

Źródło: GUS, oprac. Polish Properties, 2021

Całkowita powierzchnia supermarketów w Polsce wynosi obecnie ponad 6 mln m2 i jest 6 razy większa niż w roku 2000.  W ciągu ostatnich 3 lat przyrost powierzchni wynosił ponad 160 000 m2 rocznie. Natomiast powierzchnia hipermarketów, która rosła w niesamowitym tempie na początku lat 2000, zaczęła systematycznie spadać od roku 2015 i obecnie wynosi ok. 3,4 mln m2 (spadek z 3,8 mln m2 w roku 2014).

Od kilku lat obroty hipermarketów spadają, czego kulminacją było wycofanie się Tesco z Polski w ubiegłym roku. Dodatkowo coraz bardziej prawdopodobne jest, że Carrefour podąży za nim. Hipermarkety nie wytrzymały konkurencji supermarketów, zwłaszcza portugalskiej Biedronki, która ma ponad 3 100 sklepów na terenie całego kraju. Drugą największą siecią jest niemiecki Lidl z ponad 770 sklepami, a duńska sieć Netto nie pozostaje daleko w tyle po przejęciu w zeszłym roku supermarketów z portfolio Tesco. W imponującym tempie rozwija się także polska sieć Dino, licząca obecnie ponad 1600 sklepów.

Pandemia nie zahamowała wzrostu supermarketów, bowiem poziom sprzedaży żywności i napojów pozostaje w miarę stabilny (spadek dynamiki w cenach stałych o 1,6% w roku 2020 i wzrost o 1,4% w pierwszym półroczu 2021). Jest to również sektor najmniej (na razie) narażony na konkurencję ze strony handlu przez Internet bowiem udział sprzedaży żywności w kanale internetowym nie przekracza zazwyczaj 1% i nie wzrastał znacząco nawet w czasie twardych ograniczeń w działalności placówek handlowych. Największy udział sprzedaży przez internetowej odnotowano w listopadzie 2020 r. kiedy wyniósł 1,3% całej sprzedaży żywności, napojów i papierosów. Dla porównania udział sprzedaży przez Internet w całkowitej sprzedaży detalicznej wynosił 5,6%-11,9% zależnie od miesiąca i znacząco wzrastał w czasie zamknięcia centrów handlowych (nawet o 5 p.p.).

Źródło: GUS, oprac. Polish Properties, 2021.

Rynek supermarketów ma ciągle potencjał wzrostu, a jego rozwój nie jest ograniczony do dużych miast, format ten wszedł już do małych miasteczek i na tereny wiejskie, a tam rynek jest daleki do nasycenia.