Rozwój handlu przez Internet

Chiny będą pierwszym krajem na świecie, gdzie sprzedaż przez Internet będzie większa niż sprzedaż tradycyjna. Prognoza globalnej firmy badawczej eMarketer zakłada, że ​​handel elektroniczny w Chinach osiągnie w tym roku 52% całkowitej sprzedaży detalicznej. Jest to imponujący wzrost z 44,8% w 2020 roku i 1% w 2008 roku. Na drugim miejscu jest Korea Południowa z dużo niższym wynikiem na poziomie 28,9%. W Europie najbardziej rozwinięty rynek e-commerce ma Wielka Brytania, gdzie jego udział w całkowitej sprzedaży wynosi 28,3%, średnia dla Europy Zachodniej to 12,8%. W Polsce udział sprzedaży przez Internet przekroczy prawdopodobnie w tym roku 10%. W roku 2020 jej udział wahał się od 5,6% w miesiącach przedpandemicznych do ponad 11% w miesiącach twardych ograniczeń  (11,9% w kwietniu i 11,4% w listopadzie).

Równocześnie w czasie pandemii spada całkowita sprzedaż detaliczna, w ujęciu rocznym skurczyła się w Polsce o 3,1%. W 2020 roku wszystkie kategorie handlowe zanotowały spadki, nawet żywność, napoje i papierosy, których sprzedaż zmniejszyła się o 1,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy spadek (15,9%) zanotowały oczywiście odzież i obuwie.  Jedyną kategorią handlową, której sprzedaż wzrosła w ostatnim roku to meble, rtv i agd (wzrost o 4,7%).

Dynamika sprzedaży detalicznej oraz udział handlu internetowego w sprzedaży detalicznej

Polish Properties opracowanie własne na podstawie GUS .

Sprzedaż przez Internet będzie dalej rosła, nie tylko z powodu pandemii, która zmusiła klientów do zakupów on-line, ale też dzięki dużej liczbie gospodarstw domowych podłączonych do sieci (w 2020 było to 90,4%, wzrost z 84,2% w roku 2018, GUS). W ostatnim roku obserwowaliśmy też duży wzrost liczby transakcji przy użyciu kart przeprowadzonych w Internecie, jak podaje NBP w samym trzecim kwartale 2020 zrealizowano 38 mln takich transakcji, o 4,4 mln więcej niż w drugim kwartale.

Rynek nieruchomości

Rozwój e-commerce odbywa się kosztem centrów handlowych, ale równocześnie doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe. Obecnie obserwujemy bezprecedensowy wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych obiektami magazynowymi, a ich stopy zwrotu są porównywalne do najlepszych biurowców w centrum Warszawy.

W 2020 roku transakcje nieruchomościami magazynowymi stanowiły 50% całkowitego wolumenu inwestycyjnego, podczas gdy rok temu było to tylko 21%. Z kolei procentowy udział transakcji nieruchomościami handlowymi w całkowitym wolumenie inwestycyjnym spadł do 12% (z 54% w 2015 roku i 25% w roku 2019). Wartość transakcji nieruchomościami magazynowymi w 2020 roku wyniosła zatem ponad €2,6 mld, o 39% więcej niż w 2019 roku i więcej niż kiedykolwiek odnotowano w sektorze handlowym.

Wolumen transakcji obiektami magazynowymi i handlowymi (mln €)

Polish Properties.

Co więcej od czasu wybuchu pandemii większość sprzedanych obiektów handlowych to niewielkie parki handlowe i centra handlowe w mniejszych miejscowościach, a więc te, które są najmniej narażone na konkurencję ze strony e-commerce. Brakuje natomiast transakcji dużymi centrami handlowymi w głównych miastach, w których spada dochód z czynszów, a stopy zwrotu szacowane są o 25 – 50 punktów bazowych wyżej niż przed pandemią.

Z drugiej strony stopy zwrotu za najlepsze obiekty magazynowo-logistyczne są obecnie poniżej 6% i dalej spadają. Ponadto, w przypadku nieruchomości magazynowych „szytych na miarę” z długoterminowymi umowami najmu, stopy zwrotu są poniżej 5%, tak jak w przypadku niedawnej transakcji magazynem Castoramy o powierzchni 101 000 m2 w centralnej Polsce, który został sprzedany za € 65,5 miliona, co daje początkową stopę zwrotu na poziomie 4,95%.