Dobrą wiadomość na początku niepewnego roku 2012 przyniósł rynek nieruchomości komercyjnych, wartość inwestycji w nieruchomości w 2011 przekroczyła 2.3 biliony i była najwyższa od 2007.

Obiekty biurowe i handlowe miały największy udział w całkowitym wolumenie inwestycyjnym (odpowiednio 48% i 40%), natomiast najwięcej transakcji dotyczyło biurowców, z 72 transakcji odnotowanych w roku 2011 aż 30 dotyczyło budynków biurowych. Spośród nich jedynie 4 znajdowały się poza Warszawą.

 Na rynku handlowym średniej wielkości centra handlowe były najbardziej popularne, z 26 obiektów handlowych, które zostały sprzedane w 2011, tylko 4 przekroczyły 50 000 m² (Promenada i Galeria Mokotów w Warszawie, Atrium w Koszalinie i Galeria Magnolia we Wrocławiu).

Obiekty magazynowe stanowiły 7% (€ 169 mln) całkowitego wolumenu, w roku 2011 odnotowaliśmy 10 transakcji magazynowych, z których największą była kupno Panattoni Park Gliwice wynajętego przez Tesco przez Invesco Real Estate za € 37 milionów.

Pod koniec roku odnotowaliśmy niewielką kompresję stóp zwrotu. W przypadku obiektów biurowych stopy zwrotu za najlepsze nieruchomości wynoszą ok. 6,4%, w nieruchomościach handlowych 6,5%, a magazynowych 8,25%. Przewidujemy, że stopy zwrotu pozostaną relatywnie stabilne w najbliższej przyszłości.