W trzech pierwszych kwartałach 2010 wartość inwestycji w nieruchomości magazynowe wzrosła do ok. € 255 mln i była sześciokrotnie wyższa od wartości osiągniętej w 2009 roku, gdy odnotowano jedynie dwie transakcje o łącznej wartości € 42 mln. Biorąc pod uwagę ilość transakcji w trakcie negocjacji spodziewamy się, że do końca roku wolumen inwestycji magazynowych dodatkowo wzrośnie.

Duża wartość transakcji magazynowych w trzech pierwszych kwartałach 2010 świadczy o ożywieniu inwestycyjnym i ustabilizowaniu sytuacji na rynku magazynowym postrzeganym jako wrażliwy na wahania koniunktury.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2010 zawarto 6 transakcji nieruchomościami magazynowymi z czego 3 były transakcjami portfelowymi. Największym sprzedającym był Panattoni, który zbył 9 magazynów (w tym 6 wraz ze Standard Life Investments) w trzech transakcjach. Największą transakcją była sprzedaż 5 magazynów dla European Property Investors Special Opportunities, funduszu współzarządzanego przez firmy AEW Europe i Tristan Capital Partners. Wszystkie magazyny sprzedane w tej transakcji były zabezpieczone długimi umowami najmu (średnio na 10 lat), a stopa zwrotu wahała się w zależności od budynku od 8,35% do 9%. Transakcja ta o wartości € 91 mln pozostaje największą transakcją sprzedaży nieruchomości magazynowych w Polsce od roku 2007, kiedy sprzedane było portofolio magazynów Parkridge w Europie.

Drugą największą transakcją w 2010 roku była sprzedaż porfolio Europolis, na które składały się m.in. dwa istniejące magazyny – Europolis Park Błonie oraz Europolis Park Poland Central. Szacowana wartość nieruchomości magazynowych w tej transakcji wyniosła ponad € 84 mln.

Przedmiotem obrotu pozostają również magazyny mniejsze i nie całkowicie wynajęte. W drugim kwartale Real Management kupił od Ratex Plus – firmę powiązaną z Avans Centrum‑Wschód, magazyn Good Point Łubna o powierzchni 6 500 m² wynajmowany przez Avans Centrum-Wschód, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Polish Properties
(p) prognoza

Stopy zwrotu na najlepsze nieruchomości magazynowe po znacznym wzroście w 2008 i 2009 roku lekko spadły i utrzymują się obecnie  na poziomie 8-8,25%, dalsze spadki przewidujemy do końca 2011 roku.