W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2011 powstały tylko dwa centra handlowe w mieście z liczbą ludności przekraczającą 300 tys., obydwa zlokalizowane były w Szczecnie (Galeria Kaskada oraz CH Turzyn).

W tym okresie oddano do użytku ponad 320 tysięcy m² centrów handlowych, z czego większość (52%)  zlokalizowane było w miastach z liczbą ludności poniżej 200 tys.

Brak nowych projektów w największych ośrodkach miejskich jest wynikiem decyzji podejmowanych przez deweloperów w latach 2006-2008. Większość deweloperów zwróciła wówczas swoje zainteresowanie w stronę małych miast, gdzie nie było konkurencji, władze lokalne były przychylne nowym projektom, a koszty budowy znacznie niższe niż w dużych miastach. W rezultacie większość projektów, które obecnie są oddawane zlokalizowane jest w małych miastach.

Trend ten szybko jednak się odwróci. Już w 2012 roku z ponad 900 tys. m² centrów handlowych planowanych do oddania 32% zlokalizowanych będzie w miastach z liczbą ludności przekraczającą 300 tysięcy, a w 2013 aż 48% powierzchni centrów handlowych będzie oddana w największych miastach. Wyczerpały się bowiem możliwości budowy centrów handlowych w małych miastach, gdzie z reguły ani liczba ludności ani obecna siła nabywcza mieszkańców nie uzasadnia budowy więcej niż dwóch – trzech projektów.

W tej sytuacji deweloperzy ponownie zwrócili swoje zainteresowanie w stronę dużych miast, które pomimo znacznego nasycenia powierzchnią handlową posiadają potencjał siły nabywczej, co powoduje, że dobrze spozycjonowany projekt może odnieść sukces.

W latach 2012 i 2013 centra handlowe będą powstawać głównie w dużych miastach. W 2013 roku planowanych jest ponad 1,7 mln m² centrów handlowych, z czego 62% w miastach z liczbą ludności powyżej 200 tys. W tym okresie zwiększy się również średnia wielkość centrum handlowego, w 2011 nowooddawane centra miały średnio 18 500 m² powierzchni najmu, w latach 2012 i 2013 średnia zwiększy się do odpowiednio 25 000 m² i 37 000 m².

Obecna i planowana podaż centrów handlowych w najbliższych latach przedstawiona jest na wykresie poniżej.