W roku 2010 wzrosła zarówno liczba osób odwiedzających Polskę, jak i liczba osób korzystających z noclegów i wykupionych noclegów.

Liczba osób korzystających z noclegów w hotelach w 2010 wzrosła o 10,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast liczba udzielonych noclegów zwiększyła o 6,4%. Pozytywne wyniki spowodowane były zarówno wzrostem liczby turystów krajowych jak i zagranicznych.

Wykres poniżej przedstawia koniunkturę w ocenie właścicieli hoteli i restauracji. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w roku 2007 i w pierwszej połowie 2008 miały pozytywny wynik. Po wybuchu kryzysu finansowego na świecie we wrześniu 2008 widać spadek koniunktury pod koniec 2008, w 2009 roku oraz w pierwszym kwartale 2010. W ostatnich trzech kwartałach 2010 oraz w pierwszych miesiącach 2011 widać, że wskaźnik koniunktury jest o kilka procent wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W pierwszych miesiącach 2011 wskaźnik koniunktury dla hoteli i restauracji przewyższa już wskaźnik dla analogicznych okresów z roku 2010.

GUS, 2011

Pozytywne osiągnięte wskaźniki oraz optymistyczne prognozy dotyczące rynku hotelowego zachęcają do otwierania nowych obiektów hotelowych. W 2010 liczba miejsc noclegowych w hotelach wzrosła o ok. 6,3%, a dalszy wzrost podaży oczekiwany jest do roku 2012, kiedy odbędzie się EURO 2012.

W 2010 roku popyt przewyższył podaż. Wraz z rosnącą ilością miejsc noclegowych w hotelach i większą ilością udzielonych noclegów także średnie wykorzystanie miejsc hotelowych w 2010 było nieznacznie wyższe od wyniku z 2009 (wzrosło z 33,6% do 33,8%). Podobnie zachowuje się średnie wykorzystanie pokoi hotelowych, które wynosiło w 2009 41,2%, natomiast w 2010 41,6%.

GUS, 2011

Prognoza Word Travel & Tourism Council przewiduje, że w 2011 Polskę odwiedzi 13 086 000 turystów zagranicznych, którzy wydadzą w Polsce 36,5 mld zł. Natomiast w 2021 oczekiwania liczba turystów wyniesie 14 601 000 a ich wydatki wyniosą 67,4 mld zł.

Transakcje budynkami o funkcji hotelowej mają najmniejszy udział w rynku nieruchomości komercyjnych. W 2010 zaobserwowaliśmy trzy transakcje nieruchomościami hotelowymi o wartości 52,8 mln zł. Największą transakcją była sprzedaż hotelu Hanza w Gdańsku przez Unia Sp. z o.o. za około 44 mln zł. Kolejną transakcją była sprzedaż hotelu Igloopol w Dębicy przez Miasto Dębica osobie prywatnej za 2,71 mln zł. Hotel WKS Śląsk we Wrocławiu został także zakupiony przez osobę prywatną za 6,06 mln zł od Miasta Wrocław.

W 2011 grupa Orbis sprzedał 3 hotele. Hotel Neptun w Szczecinie i Cracovia w Krakowie zostały sprzedane Echo Investment za cenę 59,5 mln zł. Umowa sprzedaży tych nieruchomości zakłada zakaz prowadzenia działalności hotelowej. Budynek hotelowy w Szczecinie zostanie wyburzony, a na działce planowana jest rozbudowa sąsiadującego centrum handlowego Galaxy. Na nieruchomości w Krakowie planowana jest zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Trzecim hotelem sprzedanym przez grupę Orbis jest Hotel Prosna w Kalisz. Nabywcą jest MTM Consulting, a cena transakcyjna nie została ujawniona. Właściciel MTM Consulting Tadeusz Mazek jeszcze nie zdecydował czy w budynku będzie prowadzona dalej działalność hotelowa czy może zostanie przebudowany na inne funkcje.