Od roku 2004, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, obserwujemy stały wzrost liczby turystów zagranicznych odwiedzających Polskę. Wzrost ten został zachwiany jedynie w latach 2008-2009, z powodu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Natomiast Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku zorganizowane w Polsce i na Ukrainie wpłynęły na wznowienie wzrostu liczby turystów zagranicznych spędzających urlop w Polsce.

W tym roku zostanie odnotowany rekordowy wzrost liczby turystów zagranicznych, głównie ze względu na Światowe Dni Młodzieży zorganizowane w Krakowie w lipcu, a także następującymi niedawno atakami terrorystycznymi w bardziej popularnych miejscach w Europie Zachodniej – przewiduje Magdalena Gocłowska, rzeczoznawca majątkowy w Polish Properties.

Wpłynęło to na wzrost liczby turystów zagranicznych, ale także na liczbę turystów krajowych decydujących się spędzić wakacje w kraju. Polska korzysta również z “turystyki medycznej” ze względu na zasób wykształconych lekarzy oferujących usługi po cenach niższych niż w Europie Zachodniej.

W pierwszym kwartale 2016 roku około 7% więcej turystów krajowych spędziło urlop w Polsce w porównaniu do tego samego okresu 2015 roku i 11% więcej turystów zagranicznych. W całym poprzednim roku liczba turystów zagranicznych przebywających w polskich hotelach wzrosła o 4% w porównaniu do roku 2014. Od 2012 roku ponad 4 miliony turystów z zagranicy co roku korzysta z usług polskich hoteli, i liczba ta rośnie średnio o 7% rocznie. Szacujemy, że w 2016 roku liczba ta przekroczy 5 mln turystów.

Źródło: GUS, Polish Properties, 2016

Napływ turystów zagranicznych pozytywnie wpłynął na stopień wykorzystania pokoi w hotelach bez względu na ilość gwiazdek. Od 2004 roku średnie obłożenie zawsze przekraczało 40% osiągając w roku 2015 rekordowy poziom 48,3%. Ponadto, porównując pierwszy kwartał 2016 roku do tego samego okresu roku ubiegłego, zaobserwowano wzrost stopnia wykorzystania pokoi hotelowych z 37,5 % do 39,2%.

Napływ turystów zagranicznych pozytywnie wpłynął na stopień wykorzystania pokoi w hotelach bez względu na ilość gwiazdek. Od 2004 roku średnie obłożenie zawsze przekraczało 40% osiągając w roku 2015 rekordowy poziom 48,3%. Ponadto, porównując pierwszy kwartał 2016 roku do tego samego okresu roku ubiegłego, zaobserwowano wzrost stopnia wykorzystania pokoi hotelowych z 37,5 % do 39,2%.