Wartości gruntów inwestycyjnych w Polsce wreszcie zaczęły rosnąć. Obserwujemy znaczną poprawę zarówno po stronie popytu jak i podaży, a trend ten najprawdopodobniej będzie kontynuowany.

Boom na rynku trwający całą dekadę przed kryzysem finansowym napędził spiralny wzrost wartości gruntów. Ale upadek Lehman Brothers w 2008 roku, a w efekcie późniejszy niedobór kredytów bankowych doprowadziły do obniżenia popyty i spadku cen do 50%.

W kolejnych latach rynek zaczął się powoli odradzać, a dziś jesteśmy świadkami trwałego wzrostu w znacznej części dzięki zmniejszeniu kosztów budowy.

Jednak pomimo ożywienia, obecne ceny gruntów pod zabudowę są wciąż około 30% poniżej wartości szczytowych z 2008 roku, z wyjątkiem Warszawy, gdzie ceny już osiągnęły poprzednie rekordowe wartości.

Zakres cen gruntów inwestycyjnych jest szeroki i waha się od 400 zł / m² do ponad 12 000 zł / m², a w przypadku terenów biurowych i handlowych w centrum Warszawy przekracza nawet 34 000 zł/m². Duże zróżnicowanie cen gruntów wynika przede wszystkim z ich przeznaczenia oraz lokalizacji. Najtańsze grunty to te przeznaczona pod magazyny, natomiast najdroższe są przeznaczone na biura lub obiekty handlowe.

Ceny gruntów przeznaczonych pod biura w dużych miastach (poza Warszawą) wynoszą ok. 5 000 zł/m², a w mniejszych ok. 500 – 800 zł/m2. W segmencie handlowym, ceny gruntów przeznaczonych pod duże obiekty handlowe wahają się od 700 do 10 000 zł/m², a nawet więcej w dużych miastach.  Ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową mieszczą się w zakresie 400 – 8 000 zł/m². Natomiast najniższe ceny dotyczą gruntówp rzeznacoznych pod zabudowę magazynową, gdzie ceny wahają się od 50 do 400 zł/m².

Największy wpływ na cenę ma oczywiście lokalizacja, jednak niemal równie istotne jest przeznaczenie planistyczne. Zmiana przeznaczenia np. z handlu do 2 000 m² na ponad 2 000 m² może spowodować wzrost wartości działki nawet dwukrotnie.

Coraz większe znaczenie dla cen gruntów ma również forma własności. Do niedawna rozróżnienie pomiędzy własnością gruntu i użytkowaniem wieczystym w minimalnym stopniu wpływało na cenę, dziś obserwujemy znaczne zróżnicowanie cen działek będących we własności a w użytkowaniu wieczystym. Związane jest to z przeprowadzonymi w wielu miastach aktualizacjami rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, czego wynikiem często jest wzrost tej opłaty ponad dwukrotnie.