WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 

Nasze wyceny opracowywane są jedynie przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Dwóch rzeczoznawców majątkowych, włączając w to Dyrektora Zarządzającego Polish Properties, jest członkami Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Również dwóch naszych rzeczoznawców posiada tytuł „Uznany Rzeczoznawca Majątkowy” („Recognised European Valuer”) nadany przez TEGoVA.

Posiadamy bogate doświadczenie we wszystkich sektorach rynku nieruchomości. Polish Properties sporządza wyceny wszystkich typów nieruchomości w tym:

 • Biurowce
 • Centra Handlowe
 • Magazyny/Centra Logistyczne
 • Grunty pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową
 • Nieruchomości Specjalistyczne:
  • Hotele
  • Szpitale
  • Pola Golfowe
  • Stacje Paliw
  • Serwerownie
  • Farmy wiatrowe

Sporządzamy wyceny nieruchomości dla potrzeb:

 • Zabezpieczenia kredytu
 • Fuzji i przejęć
 • Kupna
 • Sprzedaży
 • Sprawozdań finansowych
 • Prospektów emisyjnych
 • Ubezpieczeń
 • Postępowań sądowych

Naszymi klientami są banki, inwestorzy instytucjonalni i prywatni, polskie i zagraniczne fundusze nieruchomości, instytucje, firmy ubezpieczeniowe, właściciele nieruchomości, deweloperzy, spółki sektora nieruchomości, spółki Skarbu Państwa oraz sądy polskie i zagraniczne.

Nasze wyceny opracowywane są w języku polskim i/lub angielskim zgodnie zarówno ze standardami międzynarodowymi (IVSC, TEGoVA, RICS), jak i polskimi (Zielona Księga).

Oprócz szczegółowego opisu wycenianej nieruchomości, nasze raporty zawierają analizę tytułu prawnego, aspektów planistycznych i wszystkich podpisanych umów najmu. Dodatkowo każdorazowo opisujemy lokalny rynek nieruchomości, szczegółowo analizując stawki czynszów, poziom pustostanów i stopy kapitalizacji. Zamieszczamy także dokładną analizę uzyskanej wartości.