DOROTA LACHOWSKA

Dorota, jako Head of Market Research and Marketing kieruje w Polish Properties zespołem analityków odpowiedzialnych za przygotowanie raportów rynkowych, studiów wykonalności, raportów highest & best use oraz doradztwo rynkowe. Dorota jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, studiowała również na Uniwersytecie w Tampere w Finlandii (stypendium UE). Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Wyceny Nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Dorota ma szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa nieruchomości i badań rynkowych. Sześć lat pracowała w King Sturge w dziale Badań Rynkowych i Doradztwa.

Dorota wraz z zespołem analityków wspiera Dział Wycen dostarczając rzetelnych danych rynkowych oraz świadczy usługi doradcze klientom zewnętrznym z sektora publicznegoi prywatnego. Kluczowe usługi działu to regularnie aktualizowane raporty rynkowe, analizy konkurencji, studia wykonalności, raporty highest & best use, analizy chłonności, analizy czynszów, analizy przepływu osób (footfall) oraz stref oddziaływania (catchment).