STUDIA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

 

Polish Properties przeprowadza studia opłacalności inwestycji dotyczących rynku nieruchomości, w tym projektów deweloperskich, poprzez kalkulację Wartości Bieżącej Netto (NPV), Wewnętrznej Stopy Zwrotu (IRR – Internal Rate of Return), analizę scenariuszową oraz szczegółowe badanie polskiego i lokalnych rynków nieruchomości.