OPRACOWANIA DO POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

 

Nasi doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi działają często jako eksperci w sprawach sądowych zarówno przed polskimi, jak i zagranicznymi sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi (w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Szwecji).