EWA NOWAK
MRICS REV 

Ewa w Polish Properties pracuje na stanowisku Director, Valuation Services i jest odpowiedzialna za jakość świadczonych usług oraz kontakty z Klientami. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) oraz rzeczoznawcą majątkowym (numer uprawnień 4 639).

W 2003 roku ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na specjalności Ekonomika Nieruchomości i Inwestycji, a w roku 2006 ukończyła studia magisterskie z zakresu Wyceny i Zarządzania na Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii.

Ewa jest także absolwentką Podyplomowych Studiów z zakresu szacowania nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.

Posiada także certyfikat Recognised European Valuer. Jest także wpisana na listę rzeczoznawców sporządzających wyceny dla sektora bankowego, prowadzoną przez Związek Banków Polskich.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Polish Properties w 2004, Ewa pracowała jako analityk rynku nieruchomości w firmie King Sturge.

Ewa ma bogate doświadczenie w wycenie nieruchomości specjalistycznych, w szczególności hoteli, pól golfowych i szpitali. Od rozpoczęcia kariery zawodowej Ewa była wielokrotnie zaangażowana w wyceny portfeli nieruchomości dla polskich i zagranicznych funduszy nieruchomości. Uczestniczy również w opracowaniach przegotowywanych do postępowań sądowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Głównym obszarem jej zainteresowań są zagadnienia związane z metodą pozostałościową oraz metodą zysków.