BADANIE RYNKU

 

Polish Properties zapewnia niezależne analizy rynku nieruchomości we wszystkich sektorach komercyjnych (biurowy, handlowy, magazynowy/nieruchomości przemysłowe) i w sektorze mieszkaniowym. Nasze doradztwo jest wykorzystywane zarówno na potrzeby sektora publicznego, jak i prywatnego, włączając w to: deweloperów, inwestorów prywatnych, banki oraz firmy i instytucje działające na rynku nieruchomości. Łączymy szeroką wiedzę rynku nieruchomości i dane ekonomiczne oraz demograficzne, dzięki czemu możemy zapewnić profesjonalne doradztwo w zakresie istniejącej i spodziewanej sytuacji rynkowej.

Polish Properties stale monitoruje rynek nieruchomości, transakcje na nim zawarte, a także inne bieżące wydarzenia ekonomiczne. Nasze raporty są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • Studia wykonalności
  • Analizy highest & best use
  • Regularnie aktualizowane raporty rynkowe
  • Analizy konkurencji
  • Analizy chłonności
  • Analizy czynszów
  • Analizy stref oddziaływania (catchment)
  • Analizy tzw. przepływu osób (footfall)