PPIAS w procesie renegocjacji i przedłużania umów najmu działa zarówno w imieniu Właścicieli, jak i Najemców. Obecnie ten obszar działalności wymaga szczególnego połączenia zdolności negocjacyjnych, doskonałej znajomości rynku oraz doświadczenia. 

Dogłębne zrozumienie polskiego prawa, porządkującego relacje pomiędzy Właścicielem nieruchomości a jego Najemcą, jest podstawową umiejętnością. Umiejętność ta jest szczególnie istotna przy konstruowaniu umów najmu, gdzie nie tylko czynsz, ale także pozostałe zapisy umowy wpływają na jej wartość. W procesie renegocjacji umowy lub jej przedłużenia negocjator-expert musi być w pełni świadomy sytuacji na lokalnym rynku oraz znać wartość rynkową najmu danej nieruchomości. 

Nasze doświadczenie negocjacyjne zdobyte w poprzednich latach (negocjacje i renegocjacje ponad 70 umów rocznie) oraz wykonane restrukturyzacje umów najmu dla naszych klientów umożliwiają nam skuteczne przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych renegocjacji (przedłużenia) istniejących umów najmu oraz negocjacji nowych.