Due diligence jest procesem badania nieruchomości poprzedzającym transakcję nabycia, który dostarcza potencjalnemu inwestorowi wyniki niezależnej ekspertyzy i analizy ryzyk, a także umożliwia oszacowanie potencjału danej inwestycji. 

Kompleksowe, przedinwestycyjne badanie nieruchomości pozwala na zapewnienie szczegółowych informacji umożliwiających uniknięcie ryzyk, które mogą negatywnie wpływać na cenę nieruchomości, jak i na całą transakcję. Ponadto, badanie przedinwestycyjne minimalizuje ryzyko związane z wydarzeniami potransakcyjnymi. 

Zespół PPIAS posiada dużą wiedzę i szerokie doświadczenie w zakresie badania nieruchomości pod kątem analizy umów najmu, bieżących i potencjalnych przychodów z nieruchomości, kosztów operacyjnych oraz koordynacji całego procesu due diligence wykonanego z udziałem specjalistów różnych dziedzin (badanie prawne, podatkowe, środowiskowe, techniczne), co umożliwia naszym Klientom utrzymanie kontroli nad przebiegiem całej transakcji.