Ewa jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) oraz rzeczoznawcą majątkowym (numer uprawnień 4639). W 2003 roku ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na specjalności Ekonomika Nieruchomości i Inwestycji, a w roku 2006 ukończyła studia magisterskie z zakresu Wyceny i Zarządzania na Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii. Ewa jest także absolwentką Podyplomowych Studiów z zakresu szacowania nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Ewa posiada także certyfikat Recognised European Valuer. Jest także wpisana na listę rzeczoznawców sporządzających wyceny dla sektora bankowego, prowadzoną przez Związek Banków Polskich.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Polish Properties w 2004, Ewa pracowała jako analityk rynku nieruchomości w firmie King Sturge.