Adriana w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki Specjalnej w specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest także technikiem ochrony fizycznej osób i mienia. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Wyceny Nieruchomości w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami.

Adriana dołączyła do Polish Properties w 2011 roku.  W Polish Properties Adriana pracuje na stanowisku Research Analyst.