Polish Properties Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

tel. +48 22 501 9695
fax +48 22 501 9694

Polish Properties Investment Advisory Services Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

tel. +48 22 501 9695
fax +48 22 501 9694

Zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego newslettera.