MARCIN MALMON
MRICS REV

Marcin jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym. Posiada też tytuł Recognised European Valuer (REV). Jest również członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS). W Polish Properties pracuje na stanowisku Director, Valuation Services. Jest też Członkiem Zarządu Spółki. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Marcin jest także absolwentem Sheffield Hallam University, gdzie ukończył studia magisterskie z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami. Jest ponadto certyfikowanym rzeczoznawcą, wpisanym na listę rzeczoznawców majątkowych obsługujących sektor bankowy, prowadzoną przez Związek Banków Polskich.

Marcin ma wieloletnie doświadczenie, które zdobył jako konsultant rynku nieruchomości oraz analityk rynkowy. W tym czasie zaangażowany był w wiele złożonych projektów na rynkach komercyjnych, związanych w szczególności z sektorami powierzchni logistycznych, handlowych oraz biurowych. Wielokrotnie zaangażowany był także w wyceny dużych nieruchomości przemysłowych. Marcin posiada także doświadczenie w sporządzaniu analiz rentowności inwestycji oraz wycenach gruntów. Na przestrzeni ostatnich lat Marcin zdobył także bogate doświadczenie w wycenie portfeli nieruchomości dużych instytucji finansowych.

Obszarem szczególnego zainteresowania jest dla Marcina tematyka wyznaczania stóp zwrotu z nieruchomości komercyjnych, transparentność rynków nieruchomości, a także szczególne aspekty wartości rynkowej, m.in. wartość synergistyczna i wartość nadziei.