Usługa ESG

Zaangażowanie w ochronę środowiska, zdrowe budownictwo i inteligentną wydajność to kamienie węgielne nowego rynku nieruchomości zainspirowane koncepcją ESG.
Polish Properties wspiera swoich Klientów w identyfikowaniu strategii ESG dopasowanej do ich potrzeb. Robimy to poprzez szereg zintegrowanych usług, które pozwalają naszym Klientom wdrożyć jasny, dobrze wyartykułowany sposób postępowania w procesie łańcucha wartości.

Nasze doradztwo obejmuje m.in. przestrzeganie odpowiednich ram prawnych, ocenę aktywów w odniesieniu do trzech elementów ESG – zrównoważonych praktyk środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, identyfikację wszelkich możliwych do uzyskania certyfikatów zrównoważonego rozwoju, modernizację aktywów, analizę i monitorowanie zużycia energii, rankingi ESG, przygotowanie planów modernizacji oraz wpływ ESG na wycenę nieruchomości.

Nasze usługi w zakresie ESG są dostosowane do potrzeb:

  • przedsiębiorstw
  • aktywów
    • dekarbonizacja i modernizacja
    • zarządzanie
    • cyfryzacja danych
  • pozyskania finansowania