Violetta zajmuje się w Polish Properties sprawami związanymi z rachunkowością. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła także studia podyplomowe o specjalności Rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku. Posiada licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (świadectwo kwalifikacyjne nr 33506/02). Ponadto ukończyła kurs z zakresu międzynarodowej sprawozdawczości finansowej oparty o program ACCA zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Poprzednio pracowała na stanowisku Głównej Księgowej i Dyrektora Administracyjnego w Hachette Filipacchi Polska Sp. z o.o., będącym międzynarodowym koncernem wydawniczym oraz jako Dyrektor Ekonomiczny w Fibre System Sp. z o.o. polsko-holenderskej spółce z branży budowlanej.