Monika jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym (upr. nr 5515), wpisanym na listę rzeczoznawców obsługujących sektor bankowy, prowadzoną przez Związek Banków Polskich. W Polish Properties pracuje na stanowisku Senior Property Valuer.

Monika ukończyła studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Produkcji na SGGW w Warszawie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Wyceny Nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej.

Monika posiada kilkuletnie doświadczenie, w trakcie którego współpracowała przy wycenie nieruchomości komercyjnych i gruntów inwestycyjnych, w tym także nieruchomości portfelowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Swoje doświadczenie zdobyła również jako analityk rynku, przy przeprowadzaniu analiz rynku nieruchomości i analiz chłonności.